Funkcje w zarządzie rozdzielone

Podczas pierwszego zebrania nowo-wybranego zarządu MKS Czarni Browar Witnica podzielono obowiązki jego wśród członków.

Poszczególne osoby będą pełnić następujące funkcje:

Dariusz Nauman - prezes

Arkadiusz Hilburger - v-ce prezes ds. finansowych

Mariusz Dobrzański - v-ce prezes ds. młodzieży

Marek Rebeczko - v-ce prezes ds. administracyjnych

Błażej Szmek - sekretarz

Jan Orzechowski - skarbnik

Adrian Komarnicki - członek zarządu ds. organizacji imprez

Sławomir Bednarczyk - członek zarządu, trener drużyny seniorów

Wiesław Koronowicz - członek zarządu, trener drużyny juniorów

 

Ukonstytuowała  się również Komisja Rewizyjna w składzie:

Kazimierz Bochonko - przewodniczący

Leszek Janiów - członek

Arkadiusz Bolewski - członek

 

Kolejne zebranie zarządu odbędzie się 10 stycznia 2011r. Wcześniej zaplanowano również spotkanie członków zarządu z trenerami grup młodzieżowych (7 stycznia).