Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze (30 października 2021 r.)


Zarząd Miejskiego Klubu Sportowego Czarni Browar Witnica, zwołuje

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze.

Pierwszy termin: 30.10.2021 r. (tj. sobota), godzina 16:30
Drugi termin: 30.10.2021 r., (tj. sobota), godzina 16:45
Miejsce zebrania: Stadion Miejski w Witnicy, ul. Konopnickiej 1, 66-460 Witnica

Zgodnie ze Statutem Klubu czynne i bierne prawo wyborcze
mają członkowie zwyczajni oraz członkowie honorowi Klubu.

Prawo do uczestniczenia w zebraniu mają również
wszyscy sympatycy Klubu – bez prawa wyborczego.

SPONSORZY